ОПАК „МРЕЖА – МОТИВАЦИЯ, РЕСУРСИ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЖЕЛАНИЕ, АЛТЕРНАТИВА”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стартира в края на август 2008, ще бъде с продължителност 12 месеца и е на стойност 258 238 лева.
Проектът има за цел да допринесе за създаване на предпоставки и изграждане на механизъм за партньорство между СГО, местна и държавна власт в област Кърджали за работа в мрежа; повишаване капацитета и рейтинга на СГО в област Кърджали; подобряване на уменията на представители на СГО за мониторинг на местни политики в социалната сфера. Целите на проекта са насочени към подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество, изграждането на механизъм за партньорство и постигане на прозрачност в управлението на общината, граждански контрол върху дейността, стимулиране на гражданското участие в процесите на вземане на решение, и не на последно място партньорство в разрешаването на спорове при определяне на местните приоритети. Още за проекта


Даряване“Да направим чудо с коледна картичка” 2007 година. През декември 2006 г. „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”, заедно с Областния управител на област Кърджали Ангел Коджаманов и партньорите: Движение “Ръка за помощ”, Детски и младежки парламент – Кърджали, Народно читалище “Обединение” – Кърджали, ДДКТ “Димитър Димов”, Обединен детски комплекс”, Регионален инспекторат на МОН, Областна дирекция “Социално подпомагане”, телевизия “Кейбъл тел”, “Дарик радио”, Общинско радио “Кърджали”, Дом на културата и училищата и детските градини на територията на областта, започна една благотворителната кампания “Да направим чудо с коледна картичка”, която даде шанс за по-добро бъдеще на две деца – Мирела и Миглена.
През месец ноември 2007 година, партньорите по инициативата се събрахме и решихме тя да се превърне в традиция, защото няма нищо по-хубаво от това, да дадеш шанс на хората да бъдат добри и да помогнат на тези, които са в беда.
Двойно повече деца се включиха тази година в кампанията. Над 3000 картички изработиха възпитаниците на 81 училища и детски градини от всичките седем общини на област Кърджали. По време на инициативата се проведе благотворителен Коледен концерт в сградата на ДДКТ „Димитър Димов”с участието на деца от училищата и детските градини в град Кърджали и Момчилград и базар на стоки, изработени от децата от 10 училища в град Кърджали. Средствата от закупените покани за концерта и от благотворителния базар бяха добавени към събраните от картичките.
По 1 200 лв. получи всяко от единадесетте деца, включени в благотворителната инициатива “Да направим чудо с коледна картичка”. Общо 13 200 лв. бяха събрани в акцията.
Над 60 фирми, институции, лични дарители внесоха средства за лечението на Акай Юсуф на 4 г., с. Миладиново, община Кърджали; Енис Мурад на 6 г., гр. Джебел; Мария Георгиева на 6 г., Кърджали; Микаела Бозова на 8 г., с. Прогрес, община Момчилград; Николай Смилянов на 8 год., гр. Ардино; Нуршен Мехмед на 2 г.,с. Кандилка, община Крумовград; Осман Юсеин на 2 г., Кърджали; Пламен Николов на 4 г., с. Чакаларово, община Кирково; Сенджар Рамадан на 13 г., с. Горски извор, община Кирково; Сибел Сали- на 11 г., гр. Ардино; Филиз Хасан на 10год., с. Груев, община Момчилград. Дарение направиха и общините от областта.
На 21.12.2007г. Областният управител Ангел Коджаманов лично връчи документите с преводите по банкови сметки на децата, в присъствието на всички партньори в благотворителната кампания. Беше взето решение традицията да се разшири и благотворителните акции да се провеждат няколко пъти в годината, защото нашите деца имат нужда да проявяват доброта и милосърдие.

„СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ - КЪРДЖАЛИ РЕШАВА” БЛАГОДАРИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗРАБОТИХА КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ: УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
БЛАГОДАРИМ И НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМИ, ГРАЖДАНИ, КОИТО ПОДКРЕПИХА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА НАПРАВИМ ЧУДО С КОЛЕДНА КАРТИЧКА”, СРЕДСТВАТА ОТ КОЯТО БЯХА ДАРЕНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕДИНАДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ОБЛАСТТА: ДАРИТЕЛИ


Техническа помощ по Програма за европейско териториално сътрудничество (INTRREG IV A) България – Гърция за програмен период 2007-2013 на стойност 35 000 евро за подготовка на наш идеен проект “Трансгранична икономическа информационна система – предпоставка за успешни бизнес партньорства”.
Очакваните резултати от тази техническата помощ са: Методология за проучване на приложимостта на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) при анализа на работата на микро, малките и средни предприятия в траснграничния регион Кърджали-Кавала и Анализ за ефективността на ИКТ при икономическите анализи на микро, малки и средни предприятия. Период на изпълнение: ноември 2007 г. – октомври 2008 г


Картичка“Да направим чудо с коледна картичка”. Шест хиляди лева бяха събрани в тази благотворителна кампания. Инициативата бе на областния управител инж. Ангел Коджаманов с партньори движение “Ръка за помощ”; Сдружение “Инициатива за развитие – Кърджали решава”; “Дарик” радио – Кърджали; Общинско радио “Кърджали”; телевизия “Кейбъл Тел”; телевизия “Родопи” и Народно читалище “Обединение” – Кърджали.
Средствата бяха дарени за животоспасяващи операции на 8-годишната Мирела Борисова и Миглена Милчева, на 23 г. от Кърджали.
Над 2500 картички изработиха деца от 91 детски градини, училищата, школи по изкуства в ОДК-тата от цялата област. Някои от картичките пристигнаха и с лични послания към двете момичета. “Како Мирела и Миглена, децата от ЦДГ “Мики Маус” , с. Бенковски, общ. Кирково вложихме цялата си любов, старание и талант, за да се сбъдне вашата мечта. Ние вярваме в чудеса. От сърце ви желаем да оздравеете!”, пише в едно от тях.
Децата от “Ръка за помощ” разпределиха картичките в пликове и ги занесоха до купувачите. 34 фирми и организации се включиха в благотворителната кампания и пожелаха светли празници на своите партньори и близки с изработени от учениците картички. Възпитаниците на Професионална гимназия по строителство в Кърджали, на Професионална гимназия по туризъм – Кърджали, на СОУ “П. Р. Славейков” – Кърджали, на ОУ “П. К. Яворов”, Кърджали и на ОУ “Хр. Смирненски” в с. Мост пък се включиха в кампанията с лично финансово дарение. Със средства участваха в кампанията и семейство Недялка и Георги Хаджиеви от Кърджали, които отделиха от пенсиите си за двете момичета. Лични дарения направиха също Шефика Хабил Руфат и Делчо Ванчев Точев, както и служители от областна дирекция “Полиция”, от дирекция “Гражданска защита”-Кърджали, от Районна и Окръжна прокуратури - Кърджали, от дирекция “Социално подпомагане”, от областна администрация, членове на сдружение “Инициатива за развитие – “Кърджали решава”.
Областният управител инж. Ангел Коджаманов връчи документите за преводите по сметките на двете момичета и им пожела мечтите им да се сбъдват. Той благодари и на всички малчугани и ученици, които рисуваха и изпратиха картички за инициативата, както на фирмите, организациите и гражданите, които се включиха с дарения.


Заедно“Да успеем заедно”– ръководител Марияна Бекриева, финансиран от Фондация “Партньори България” чрез Американската агенция за международно развитие и с подкрепата на община Кърджали.
Главната цел на проекта бе създаването на условия за ресоциализация на 22 малолетни деца, регистрирани в Детска педагогическа стая в гр. Кърджали и във връзка с това бяха осъществени различни видове дейности. Сред тях са: създаване на партньорски взаимоотношения между Детска педагогическа стая, Отдел за закрила на детето, Обединен детски комплекс, Комисия за борба с противообществените прояви към Община Кърджали и “Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” за работа с деца от различни етноси с противообществени прояви; създаване на условия за ефективно използване на свободното време на 22 деца от различни етноси с противообществени прояви в извънучилищни форми на работа в ОДК чрез ремонт на спортна зала, оборудване на фитнес зала и закупуване на компютърна техника; групи за спортни дейности (тенис на маса и източни бойни изкуства); група за работа с компютър и интернет.
Във връзка с ресоциализацията на децата от целевата група се проведоха срещи с психолог, социален работник и инспектор детска педагогическа стая. Особенно внимание бе отделено на работата с родителите на проявените деца с цел да участват в решаването на проблемите им. Бяха осъществени различни срещи с Детския и младежки парламент на гр. Кърджали. Галерия


Ние учим“Училището е моят шанс в живота”, финансиран от Фондация “Партньори България” чрез Американската агенция за международно развитие и с подкрепата на община Кърджали. Ръководител на проекта - Росица Георгиева.
Основна цел на проекта бе да се търсят нови възможности за решаване на проблема с липсата на мотивация у децата от малцинствен произход да посещават училище чрез поставянето им в обучителна среда, различна от семейната и училищната.
Дейности: провеждане на обучение на 50 деца от 5 до 8 клас в среда различна от семейната и училищната по специално изработена програма в продължение на седем месеца; обучаване на 20 учителя от ОУ “Пейо Яворов”и СОУ “Св. Климент Охридски” за използване на интерктивни методи за работа с деца – билингви; провеждане на кръгла маса на тема "Мотивацията за училище – проблеми и решения"; основен ремонт, обзавеждане с мека мебел и оборудване с техника (телевизор, DVD) на зала в ОУ “Пейо Яворов” за провеждане на обученията.
В направените изводи от проекта се очерта, че е от особено значение работата с родителите, семейната среда и включването на децата в различни извънкласни форми. Проектът “Училището е моят шанс в живота” приключи с голям хепънинг на 4 юли 2006 г. в двора на основно училище “П.К.Яворов”. След приключването на проекта заниманията продължават с проблемните деца от различни възрастови групи. Галерия


Дъга над Кърджали“Професионално обучение по фотография: летен семинар в Обединен детски комплекс Кърджали”, финансиран от СПА проекти на Корпуса на мира на САЩ и съфинансиран от Община Кърджали.
Цел на проекта: Да се организира летен семинар за младежи, които се интересуват от фотография като хоби или като бъдеща професионална кариера.
Видове дейности: Организиране на едноседмични интензивни обучителни курсове, водени от местни професионални фотографи в ОДК и сформиране на фото клуб. Теоретичните занимания включваха: фотографски методи и техники, пренос на снимките в компютъра, обработка на снимките с фотошоп, работа с модели, надписване на снимките от авторите. Бе направена изложба с творби на членовете на клуба и създадена интернет страница, която представя ОДК и работата на клуба. Бяха закупени 6 фотоапарата, компютър и други необходими принадлежности за създаването на фотоклуб към ОДК. Всяка седмица се провеждаха семинари, водени от местни професионални фотографи. След сесиите учениците прилагаха на практика наученото.
Във всяка група бяха включени около 10-12 ученика, така че всеки участник можеше да използва оборудването възможно най-дълго време. В последния ден от всеки модул бяха организирани екскурзии до местни забележителности или исторически паметници, като Перперикон, Татул и язовир “Кърджали”.
В края на проекта, всеки от участниците избра три от най-добрите си снимки, които бяха оценени. Бе избрана по една снимка от всеки участник за експониране на изложба във фоайето на Община Кърджали.


<“Клуб – Мело Кино Мания”– координатор Валентина Манолова
НУЖДА: Необходимост от смислено прекарване на свободното време на младите хора
ЦЕЛЕВА ГРУПА: 90-ученици на възраст от 15 до 17 години от учебните заведения в град Кърджали, с различен социален статус и етническа принадлежност.
ЦЕЛ: Да създаде възможност за алтернативни развлекателни занимания на младите хора в свободното им време. РЕЗУЛТАТИ: За целта бе ремонтирана подходяща зала в сградата на Обединен Детски Комплекс – Кърджали и закупена модерна техника, която самите млади хора от работната група избраха. Клубът се утвърди като място за срещи, празненства, прожекции на филми, музикални партита и получава заявки за групови посещения и от близките населени места т.е. разширява целевата си група.


“Компютърната грамотност – достъпна за всички” – координатор Росица Георгиева
НУЖДА: Необходимост от съвременна материално техническа база в училищата
ЦЕЛЕВА ГРУПА: 52 деца от 7 до 12 години в неравностойно социално положение и различен етнически статус.
ЦЕЛ: Да се повиши интереса на целевата група към учебния труд, което ще доведе до получаване на по-пълноценно и по-конкурентно образование чрез създаване на равностойна образователна среда в сравнение с децата, имащи възможност да работят с компютър в училище, у дома или в клуба.
РЕЗУЛТАТИ: Бе оборудван компютърен кабинет в ОУ “Кирил и Методий” и дооборудван такъв в ОУ “П.К.Яворов”. Около 70 деца от 7 до 12 годишна възраст от двете училища получиха минимална компютърна грамотност. Бяха обхванати деца от семейства на безработни и инвалиди, сираци, полусираци, слабо успяващи и изоставащи ученици. В момента компютърните зали функционират със същото предназначение с включени в учебните планове на двете училища часове за компютърна грамотност.


“За един по-достоен начин на живот” – координатор Катя Димитрова, член на “СИР – Кърджали решава”;
НУЖДА: Необходимост от решаване на проблемите на възрастните хора, свързани с хронични и инвалидизилащи заболявания
ЦЕЛЕВА ГРУПА: Около 100 човека – възрастни самотни хора над 65 годишна възраст, хора с тежки инвалидизиращи заболявания, терминално болни.
ЦЕЛ: Цялостно обгрижване за удължаване на живота в по-добро качество, чрез създаване на Медико-социален център за координиране и осигуряване на дейности за медико-социален патронаж.
РЕЗУЛТАТИ: Функциониращ медико-социален център с професионален екип за предоставяне на медицински и социални услуги на целевата група.


“Здравна информация за родители на деца от 0 до 14 годишна възраст” – координатор д-р Димитър Димов, член на “СИР – Кърджали решава”.
НУЖДА: Необходимост от достъп на жителите до здравна информация
ЦЕЛЕВА ГРУПА: Родители на деца от възрастова група от 0 до 14 години живеещи в община Кърджали (~ 8500 души)
ЦЕЛ: Създаване на център за медико-информационни услуги за родители на деца от 0 до 14 години живеещи в община Кърджали.
РЕЗУЛТАТИ: Функциониращ медико-информационен център с нарастваща популярност. Дейността на центъра е ориентирана според спектъра на предлаганите в района медицински услуги и за предоставяне на съответната информация на всеки, който се допита.

 

"Онзи, който прави добро на другите, прави добро на себе си със самия акт на извършването на доброто, тъй като съзнанието за извършеното добро е най-висша награда за човека."

Сенека