ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ОП "Конкурентноспособност"
ОП "Административен капацитет"
ОП "Околна среда"
ОП "Регионално развитие"
ОП "Развитие на човешките ресурси"
ОП "Техническа помощ"

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
Президент на Република България
Народно събрание
Правителство на Република България
Министерство на вътрешните работи
Министерство на външните работи
Министерство на здравеопазването
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на културата
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на отбраната
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министерство на транспорта и съобщенията
Министерство на финансите
Министерство на труда и социалната политика
Държавна агенция по туризъм
Държавна агенция за младежта и спорта
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Агенция за икономически анализи и прогнози
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Агенция за приватизация
Българска народна банка
Държавна агенция за българите в чужбина
Конституционен съд
Национален статистически институт
Държавна комисия за енергийно регулиране

 

"Голямата библиотека по-скоро разсейва, отколкото поучава читателя. Много по-добре е човек да се ограничи с няколко автори, отколкото необмислено да чете много."

Сенека