Становище на „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”

Във връзка с материала „Наглите фондации”, излъчен от Нова телевизия в рубриката „Темата на Нова” на 7 март т.г. и последвали публикации в други медии, свързани с нашия проект „МРЕЖА”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” ви представя своето становище.

Информацията в материала е поднесена не, за да разкрие истина, а изключително манипулативно и цели да урони престижа както на нашата организация, така и на неправителствения сектор като цяло. Журналистката допуска няколко основни фактологични грешки:

1. През цялото време в материала тя говори за ФОНДАЦИЯ „Кърджали решава”, проектът е реализиран от „Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава”. Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел „фондация” и „сдружение” са различни по структура и тип организации.

2. Журналистката коментира цени за хостинг и изработване на сайт, а по проекта е разработен софтуер за база данни и разработен портал, както и е закупен сървър за позиционирането им. В случая авторката на материала подвежда зрителите, като не прави разлика между три коренно различни понятия. Хостингът е услуга, която позволява да се съхраняват и използват данни върху чужд сървър. Най-често това е сайт на една организация и е с обем около 1 гигабайт като наемът е приблизително 70 лева годишно. Хостингът е необходимо, но не и достатъчно условия за един сайт. Сайтът е комбинация от хостинг и програмен продукт като цената на програмния продукт силно зависи от количеството и вида на функциите достъпни през този сайт. Порталът е входна точка към множество от сайтове като често ги обединява тематично и смислово. Порталът, създаден по проект „МРЕЖА” е достъпен и активен на http://mreja.org/ и е проектиран да обслужва най-малко 300 сайта на индивидуални организации от местно ниво, като при необходимост може да бъде разширен до 1000 сайта. В този случай обемът от данни, процесорното натоварване и скоростта на връзката с Интернет, предлаган от обикновен хостинг са крайно недостатъчни. В такива случаи се налага използването на собствена многопроцесорна, многодискова сървърна система, която се разполага на място с високопроизводителна връзка с Интернет (за България обикновено това е София), както и разработването на специализиран програмен продукт. Искаме да подчертаем, че техническото задание за изработването на софтуера и портала бе публикувано на страницата ни и е достъпно за всеки, който прояви интерес.

3. В материала се коментира и цената, платена за един участник в обученията, проведени по проекта. Цитираната цена от 38 лв. е промоционална при посещения на базата, при това една година по-късно.

Стойността на проведените три тридневни обучения (девет дни за 40 човека) е 36 122 лева и тази цена включва: транспортни разходи, нощувки, наем зали и техника, кетъринг за всяко обучение. Изискванията към изпълнителя също са публикувани на страницата ни.

Всички изпълнители по проекта са избирани след провеждане на процедури по Постановление на Министерски съвет № 55 от 12 март 2007 г. По време на изпълнението на проекта има извършени два междинни и един финален одит.

Членовете на „Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава” работим за създаването на активно гражданско общество. Винаги досега сме били лоялен партньор на държавните, общинските структури и неправителствените организации, с които сме осъществявали проекти и инициативи.

Ние стоим с имената и лицата си зад всички свои действия.


Пресконференция, организирана от Национална мрежа за децата и „СИР-Кърджали решава"

Кърджали, 16 февруари 2010 г.

На пресконференция, организирана от Национална мрежа за децата и „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”, психолози, педагози и социални работници от Кърджали изразиха мнение, че включването на деца в подобен телевизионен формат нарушава техните права по Конвенцията на ООН за защита на детето и заплашва нормалното им физическо, умствено и социално развитие.

На пресконференцията присъстваха 11 журналисти от 8 медии.

Модератор: Галина Стефанова; Участници: Росица Георгиева – „СИР-Кърджали решава”; Росица Стоянова – ДСП, началник отдел „Закрила на детето” – Кърджали; Тюркян Шукри – Дневен център за деца с увреждания – психолог; Хакиф Емин – обществен посредник; Ани Димитрова – Община Кърджали;

Представители на неправителствени организации – Емилия Митрева, сдружение „Перперикон-Кърджали”; Хафизе Ахмед, сдружение „Заедно за надежда”; Садифе Али, сдружение АРИРИ; Нели Карабашева, Детски младежки парламент; Марияна Бекриева, Антония Грозева, „СИР – Кърджали решава”. Галина Стефанова откри пресконференцията, представи темата и участниците, след което даде думата на Росица Георгиева, която запозна присъстващите с позицията на НМД, подкрепена от 130 организации от цялата страна и представи уеб-сайта на кампанията.

Тюркян Шукри – психолог, запозна присъстващите с рисковете, които съществуват за децата участници и децата зрители по отношение на тяхното психично и физическо здраве. Росица Стоянова – началник отдел „Закрила на детето” – Кърджали, представи позицията на ДАЗД, постави въпроса за възможните нарушения на правата на детето и отговорността, която родителите носят.

Хакиф Емин – обществен посредник, говори за проблемите, които съществуват във взаимоотношенията между родителите и децата. Изрази мнение, че риалити формат като Биг Брадър едва ли предложил добър модел на общуване в семейството.

Отношение по темата взеха и представители на неправителствени организации, както и деца представители на Детски младежки парламент Кърджали.

Присъстващите на пресконференцията подкрепиха становището на НМД за недопускане участието на деца в Биг Брадър Фемили.


Национална петиция против участието на деца в Биг Брадър Фемили

Скъпи колеги,

„Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава” вече е член на Националната мрежа за децата(НМД), която се обявява против планираното участие на малолетни и непълнолетни в предаването Биг Брадър Фамили 2010 по Нова телевизия.

Инициативни граждани и граждански организации от цялата страна се присъединиха към националната петиция против участието на деца в Биг Брадър Фемили със следното послание:

„Никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция, нито на незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация. Детето има право на закрила от закона против такава намеса или посегателство.”

Чл. 16, Конвенция на ООН за правата на детето Конвенцията е ратифицирана от Великото Народно събрание на Република България на 7 април 1991 година и става неразделен акт от вътрешното законодателство на страната.

Нека се гордеем, че живеем в цивилизована страна!

Скъпи колеги,

Обръщам се към Вас, като представители на гражданското общество, с молба да изразите своята позиция.

Посетете страницата на Националната мрежа за децата: http://nmd.bg/bg/

ПОДПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯТА!

За да подпишете петицията вие ще получите е-мейл на вашата поща, с който трябва да потвърдите подписа си. Само за 7 дни около 2000 души са станали част от групата във Фейсбук „АЗ СЪМ ПРОТИВ ВЪВЛИЧАНЕТО НА ДЕЦА В БИГ БРАДЪР 5 !!!”

„Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”


Национална мрежа за децата

Привет!

Нашето Сдружение вече е член на Националната мрежа за децата.

Честито!

Очакваме членството да ни предостави възможност за работа по национални проекти, които до реализираме в региона и изобщо да трупаме опит и имидж.


Скъпи приятели,

Обръщаме се с благодарност към всички, които за четвърта година подкрепиха благотворителната Коледна кампания. Само за двайсетина дни в навечерието на Коледа и Нова година хората от област Кърджали дариха 18 400 лева за лечението на две тежко болни деца – тригодишния Георги Николов от Кърджали и шестгодишния Акай Ахмед от Миладиново. Новият Областен управител Иванка Таушанова продължи създадената от предшественика й традиция. Партньори в кампанията бяха читалище „Обединение”, „Сдружение Инициатива за развитие - Кърджали решава”, Обединеният детски комплекс, Детският и младежки парламент, Регионалният инспекторат по образованието, Дружеството на художниците, Ротари клуб и Лайънс клуб, театрите „Димитър Димов” и „Кадрие Лятифова”, електронните и печатни медии. Пожелаваме на всички здрава и успешна 2010 година!

С благодарност: „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”

Списък на дарителите


ДА ПОДАРИМ НАДЕЖДА ЗА КОЛЕДА!

Обръщам се към вас, ученици и учители, към вас родители, приятели, съседи, към всички жители на област Кърджали, които вярват, че благотворителността не се измерва само с левчета и стотинки, а с жестове на любов и внимание.

И тази година областният управител ще спази традицията на Коледната благотворителна кампания. Ще я направим за тригодишния Георги Николов от Кърджали и 6-годишния Акай Юсуф от Миладиново. Гошко е роден с Лумбална Спина бифида и за своя кратък живот е претърпял четири тежки операции. Той е чаровно и лъчезарно дете, което трябва да замине на скъпоструващо лечение във Франция, за да проходи. Надеждата на 6-годишния Акай пък е да отиде в Русия. Той има детска церебрална парализа и вродена катаракта. Детската онкология на Руската академия на медицинските науки му е изпратила покана да се включи в двегодишен курс на лечение, но за това са нужни пари, с които семейството му не разполага.

Казват, че щастието това са три неща – нещо да правиш, нещо да обичаш и на нещо да се надяваш. Аз се надявам вие да ме чуете и подкрепите!
Нека всеки от вас се включи в настоящата коледна кампания така, както му повеляват сърцето и разумът. Използвайте своята мисъл, сръчност и слово, своята щедрост, фантазия и благородство, за да съберем пари, с които да помогнем на Гошко и Акай. Нека ги накараме да се почувстват специални.

Банковите сметки, на които ще бъдат набирани средства за Гошко и Акай, са:

Читалище „Обединение” – Кърджали
Първа инвестиционна банка – клон Кърджали
IBAN - BG 43FINV91501204222439
BIС - FINVBGSF

/тази сметка дава възможност за получаване на фактура/

Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава”
Първа инвестиционна банка – клон Кърджали
IBAN - BG 77FINV91501000134118
BIC - FINVBGSF

/тази сметка дава възможност за получаване на удостоверение за дарение/

Всяко дълго пътуване започва от една-единствена стъпка. Да я направим заедно и Бог да ни пази!

С уважение,

Иванка Таушанова
Областен управител


Hа 20.11.2009 г. от 12,30 часа в Бизнес инкубаторa в Кърджали се проведе среща на създадения по проект „МРЕЖА” Консултативен съвет на „Партньорска мрежа” с представители на държавната и местната власт, и представители на структурите на гражданското общество.

На срещата бе постигнато широко съгласие за създаване на Партньорски съвет в Кърджали, като бяха набелязани конкретни стъпки: определяне на процедура за организиране на следваща среща; осигуряване на представители на всички заинтересовани страни; осигуряване на ключови лица за участие в съвета; разработване на правила и процедури за функциониране на съвета; съвместно идентифициране и формулиране на общи приоритетни проблеми; анализ на проблемите, заинтересованите страни, очакванията и ресурсите; определяне целите и формата на партньорски действия – стратегическо и оперативно планиране.

Участниците в срещата изразиха становище, че Партньорските съвети ще дадат възможност за по-широко обсъждане на съществуващите проблеми и участие при решаването им на заинтересованите страни.

Повече подробности ТУК


Hа 20.11.2009 г. представители на КС на „Партньорската мрежа” и Иван Здравков проведоха работна среща с представители на местната власт и неправителствения сектор в община Ардино. Целите на срещата бяха идентични с проведената в Кърджали – да се обсъди идеята за създаване на Партньорски съвет в община Ардино.

Иван Здравков запозна присъстващите с основните принципи на изграждане на партньорство и с функциите на Партньорския съвет като орган, който инициира, координира и развива партньорската мрежа.

Участниците в срещата подкрепиха идеята за създаване на Партньорски съвет. Те поеха ангажимента да я популяризират сред представителите на общността и да инициират провеждането на среща за неговото учредяване.Hа 20.11.2009 г. (петък) от 12,30 часа в Зала № 5 на Бизнес инкубатор - Кърджали ще се проведе втората среща на създадения по проект «МРЕЖА» Консултативен съвет.
На срещата ще присъстват членовете на Консултативния съвет, представители на неправителствения сектор от община Кърджали и представители на общинска администрация Кърджали.
Ще се обсъдят възможностите за партньорство между местната власт и представителите на неправителствения сектор, както и идеята за създаване на Партньорски съвети по общини.


В рамките на проект „МРЕЖА”, осъществен по Оперативна програма „Административен капацитет”, бе подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство между кметовете на седемте общини на област Кърджали и „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”. Беше създаден Консултативен съвет на партньорската „МРЕЖА” - обществена структура, чиято основна цел е да работи за развитие на партньорствата като инициира, подпомага и координира партньорски инициативи както между структурите на гражданското общества (СГО), така и между СГО и институциите на местните и държавни власти в област Кърджали. Членове на Консултативния съвет са представители на СГО, експерти и съгласно подписания Меморандум – по един представител на седемте общински администрации от област Кърджали. На 09.10.2009 г. от 15 часа, в залата на Общинска администрация Джебел, се проведе първата среща Консултативния съвет на партньорската „МРЕЖА” в област Кърджали.

Повече подробности ТУК


На 11 август 2009 година се проведе конференция на тема "Капацитет и отговорности на структурите на гражданското общество за работа в социалната сфера" по проект "МРЕЖА", който се осъществява с финансовата подкрепа на Oперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Конференцията срещна представители на структурите на гражданското общество, местната и държавната власт, за да дискутират възможностите за изграждането на партньорства помежду им.

Повече подробности ТУК


На 28 юли 2009 година бе проведена среща на представители на „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” с кметовете на общините от област Кърджали.
На срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство между „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” и Община Ардино, Община Джебел, Община Кирково, Община Крумовград, Община Кърджали, Община Момчилград, Община Черноочене.
Меморандумът е израз на волята на представителите на местната власт за изграждане на междусекторни партньорства и включване на структурите на гражданското общество (СГО) при определяне и решаване на приоритетните проблеми в общините. В дух на партньорство и взаимопомощ страните се ангажират да зачитат функциите и задачите на общините и на СГО, които произтичат от законовите и подзаконовите нормативни актове; да работят за устойчивост в развитието на междусекторното партньорство; за обединяване на усилията за анализ и решаване на приоритетните проблеми.

Повече подробности ТУК

Меморандумът можете да свалите от ТУК.


Заключителната дейност по проект "МРЕЖА" е конференция на тема "Капацитет и отговорности на структурите на гражданското общество за работа в социалната сфера", която ще се проведе на 11 август 2009 г. в хотелски комплекс "Резиденция", гр. Кърджали.
На нея ще бъдат представени:
- Анализът на състоянието на структурите на гражданското общество на територията на област Кърджали, направен по проекта;
- Създадената по проекта Концепция за развитие на партньорство между структурите на гражданското общество, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали;
- Структурите на гражданското общество и социалната сфера – представяне на добри практики; споделяне на опит; дискусия.

Повече подробности за конференцията ТУК


На 11 август 2009 година предстои официалното представяне на Концепцията за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали, изработена по проект "МРЕЖА". Това ще стане по време на Конференция на тема: "Капацитет и отговорности на СГО за работа в социалната сфера", която е заключителна за проекта и ще представи постигнатите резултати.


Проект с наименование "Общини – Бизнес – Партньори – Устойчивост" се осъществява в област Кърджали с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява от сдружение Регионален младежки парламент в партьорсво със сдружение Клуб на младия предприемач - Кърджали.Информация за проекта

На този сайтможете да се запознаете по-подробно с дейностите и очакваните резултати от проекта.


На 12.06.2009 г. в град Ардино се проведе среща за обсъждане на Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали по проект "МРЕЖА". Проектът се изпълнява от "Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава" и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На срещата присъстваха представители на местната власт от пет общини на територията на област Кърджали: Ардино, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене; представители на «Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава» и сдружение «Перперикон-Кърджали».(Списък на присъстващите)

Росица Георгиева, ръководител на проект «МРЕЖА», запозна присъстващите с основните цели на проекта и с осъществените до този момент дейности. Направеният по проекта анализ на състоянието на СГО на територията на област Кърджали потвърждава необходимостта от създаване на Средносрочна концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на областта. Данните от направеното анкетно проучване показват, че има развити партньорства и добри практики. За съжаление, по-голяма част от партньорствата между местната власт и СГО на територията на област Кърджали са създадени в рамките на отделни проекти за решаване на конкретни проблеми. Не се мисли за устойчивост на партньорските взаимоотношения, работи се на парче и няма ясна визия за това, че развитието на междусекторното партньорство може да допринесе за трайното решаване на съществуващи с години проблеми.ОЩЕ


През месец май 2009 година, по проект МРЕЖА, стартира изготвянето на средносрочна Концепция за развитие на партньорство между структурите на гражданското общество (СГО), работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали.
В тази връзка бяха изпратени писма до Областния управител, до Кметовете на общините, до Председателя на Общинския съветв Кърджали, допредставителите на СГО.
Беше проведена и среща с председателя на Общинския съвет г-н Сейфи Неджиб.

Концепцията ще включва:

    • Анализ на съществуващите отношения между СГО; между СГО и местната власт; между СГО и бизнеса; анализ на общите проблеми и постигане на съгласие по приоритетните области за развитие на партньорства;
    • Стратегия за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали – описва анализа на приоритетните за потенциалните партньори проблеми; стратегическите и специфични цели; оперативните планове и плана за мониторинг и оценка; наличните и необходими ресурси;
    • Организация на изпълнението на Концепцията – описва създаването, целите, функциите и работата на Контактната група и Консултативния съвет и взаимодействието помежду им; начина на взаимодействие между партньорите.

Консултант по изготвянето на Концепцията e Иван Здравков.

Задание за изготвяне на Концепцията можете да видитеТУК.


От 24 до 26 април 2009 се проведе последното обучение по проект МРЕЖА
Темата на обучението бе Мониторинг на местни политики и провеждане на застъпнически кампании и бе насочено към представители на СГО от Кърджали и региона като предпоставка за бъдещи успешни партньорства между тях.
Обучители на семинара бяха Пламен ДимитровиНикола Йорданов.
Обучението включваше кратки интерактивни презентации по всяка от темите, индивидуални и групови упражнения, симулации, ролеви игри и пленарни обсъждания по различните теми.
В резултат на работата в малки групи бе демонстрирано усвояването от страна на участниците на знания и умения, необходими за планирането и изпълнението на застъпнически кампании.

Повече подробности за обучението ТУК


От 27 до 29 март 2009 се проведе второто обучение по проект МРЕЖА
Основната цел бе запознаване с основните стъпки и техники за създаването на ефективни партньорства и представяне в медийното пространство.
Участниците в обучението се запознаха с принципите и технологията на изграждане на партньорства. Те развиха умения за представяне в медийното пространство както на своята организация, така и на дейността й.
“В първото обучение направихме първите стъпки в проектите, учихме се и да създадем стратегия на своята организация. Сега се занимавахме с нова тема, също много полезна – връзката с медиите. Това е голяма помощ за млади организации като тази, която аз представям”, категоричен бе Славчо Синабов, председател на туристическо сдружение “Екотурист”, Кирково, участник в обучението.
Обучители на семинара бяха Пламен ДимитровиИван Здравков.
Иван Здравков сподели "В последните години секторът се промени, опитва се вече да работи в партньорство, да събира своите ресурси, да решава все по-важни проблеми. Проектът МРЕЖА” е прекрасен, а организацията, която го е спечелила заслужава изключително големи адмирации. Мисля, че много вярно вървят към своята крайна цел – създаването на мрежа от неправителсвени организации, която ще се подкрепя помежду си, ще създава среда, в която всяка от организациите, а и техните партньори ще могат да работят много по-ефективно."

Повече подробности за обучението ТУК


От 20 до 22 февруари 2009 се проведе първото обучение по проект МРЕЖА
Представители на неправителствени организации от Кърджалийска област бяха обучени как да извършват стратегическо планиране на своята работа, кога се налага стратегическо планиране и защо се прави, да оценят актуалната ситуация, състоянието на организацията си, да определят мисия, ценности и визия на НПО.
В практическите упражнения участниците в семинара се учиха как да правят SWOT-анализ.
Обучители на семинара бяха Иван Здравков и Никола Йорданов, които изразиха очаквания, че неправителствените организации ще подготвят качествени стратегически планове на своите организации, стъпвайки на познанията от семинара.
Гост на обучението бе кметът на Минерални бани Орхан Шабан. Той подчерта, че качеството на човешките ресурси е много важно, сега когато сме членове на Европейския съюз.
Обучението в Минерални бани е част от замисъла на нашето сдружение да сплоти и активизира структурите на гражданското общество. Основната задача е да се стимулира партньорството между гражданските сдружения и държавната и местна власт. Да се повиши капацитета и рейтинга на неправителствените организации в областта.
Всички участници в обучението изразиха мнение, че проект МРЕЖА ще подпомогне партнирането между тях.

Повече подробности за обучението ТУК


С цел повишаване капацитета на структурите на гражданското общество от област Кърджали, по проект „МРЕЖА” предстои да бъдат проведени три тридневни обучения, в които ще бъдат поканени да участват представители на СГО от област Кърджали, работещи в социалната сфера.
Темите на трите обучения ще бъдат:
1.Стратегическо планиране, включващо разработване на SWOT анализ, идентифициране на приоритети, мерки и дейности за осъществяване на приоритетите - 20, 21, 22 февруари 2009 г.;
2. Комуникационни умения – работа в екип и мрежа, представяне в медийното пространство и лобиране - 27, 28, 29 март 2009 г.;
3. Мониторинг на местни политики и провеждане на застъпнически кампании - 24, 25, 26 април 2009 г.

Обученията ще се провеждат в с. Минерални бани, обл. Хасково, в хотел "Изворите".
Разходите за обученията: пътни от Кърджали до с. Минерални бани и обратно, храна, нощувки и обучения са финансирани по проект «МРЕЖА», ОПАК, договор № 08-23-3-С/27.08.08.

Кои ще бъдат обучителите можете да видите ТУК

Списък на СГО от област Кърджали, които ще участват в обученията ТУК


След кампанията „Да направим чудо с коледна картичка”.
Областният управител Ангел Коджаманов връчи на 11 деца, болни от диабет, коледно дарение, което е в размер на 23 655 лева. Всяко дете получи по 2 150 лева, заедно с други подаръци, осигурени по време на кампанията „Да направим чудо с коледна картичка”, която се провежда за трети път преди коледните и новогодишни празници. Над 3000 картички бяха нарисувани през тази година от всички училища на областта. Кампанията приключи с благотворителен концерт. По инициатива на най-активните участници в благотворителната кампания – учениците от областта, и тази година е организиран благотворителен базар. Средствата, събрани от продажбата на коледните подаръци бе добавена към събрната сума за децата, болни от диабет. Сред партньорите на кампанията са областната социална служба, сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава”, читалище „Обединение”, общинско радио, Кейбълтел.
„СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ - КЪРДЖАЛИ РЕШАВА” БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМИ, ГРАЖДАНИ, КОИТО ПОДКРЕПИХА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА НАПРАВИМ ЧУДО С КОЛЕДНА КАРТИЧКА”: ДАРИТЕЛИ


Приключи анкетното проучване по проект МРЕЖА. По проект МРЕЖА (Мотивация, ресурси, ефективност, желание и алтернатива), осъществяван по Оперативна програма „Административен капацитет” от Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава” и финансиран от Европейския социален фонд бе извършено анкетно проучване. Целта беше да се проучи мнението на представители на структури на гражданското общество (СГО), регистрирани на територията на област Кърджали, за изграждане на механизъм за партньорство и единодействие между тях, местна и държавна власт в област Кърджали, за работа в мрежа. От общо 150 разработени анкетни карти, бяха попълнени 121 от СГО на територията на област Кърджали.

Кратък обзор на резултатите от анкетното проучване можете да намерите ТУК, а пълният анализ ТУК.

„Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” изказва своята благодарност на всички структури на гражданското общество от област Кърджали, които се включиха в анкетното проучване, предоставиха информация за своите организации и подкрепиха проект „МРЕЖА”.
Желаем на всички СГО здрава и успешна 2009 година!


Стартира „Да направим чудо с коледна картичка” 2008
За трета поредна година стартираме благотворителна кампания съвместно с областният управител инж. Ангел Коджаманов и партньорите: Движение “ Ръка за помощ”, Читалище “Обединение”, РИО на МОН, ОДК – Кърджали, Детски и младежки парламент, “Дарик радио” – Кърджали, Общинско радио “Кърджали”, Кейбъл Тел – Кърджали, Драматично-куклен театър „Димитър Димов”.

След сериозно обмисляне, ние и партньорите в благотворителната кампания, решихме тази година средствата, които ще се съберат да бъдат дарени на децата от областта, които са болни от диабет.

За трета поредна година инж. Ангел Коджаманов покани с отворено писмо учениците от цялата област – от най-горните групи на забавачката до последния курс на училището да се включат в кампанията, като изработят коледни и новогодишни картички.
Фирми и институции от областта пък получиха покана от инж. Коджаманов да участват отново в благотворителната кампания като изкупят картичките и честитят предстоящите празници на партньорите и близките си чрез творбите на децата.

Цената на една картичка отново ще бъде 2 лв. Средствата ще се набират в банкови сметки:

РАЙФАЙЗЕН БАНК – клон Кърджали
IBAN - BG05RZBB91551087802311
BIC RZBBBGSF
НЧ ”Обединение”- гр. Кърджали, ул. ”Републиканска” № 47

Първа инвестиционна банка – клон Кърджали
IBAN – BG 77FINV 9150 1000 1341 18
BIC - FINVBGSF
Сдружение „Инициатива за развитие-Кърджали решава”

Граждани, които желаят, също ще могат да се включат в кампанията, като си закупят картички. Честитките ще се събират в областна администрация и ще могат да бъдат получавани от там.
Адрес на Областна Администрация: 6600, гр. Кърджали, бул. "България" № 41.

Акцията ще приключи и тази година с благотворителен концерт, който ще се състои на 17 декември от 18.00 часа в залата на Драматично-куклен театър „Димитър Димов” - Кърджали. Поканите за концерта също ще се получават от областна администрация и ще струват 10 лв. едната.


На 14.11.2008 г. в офиса на МИГ - Крумовград се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 9 представители на СГО, 1 представител на местната власт, Валентина Манолова – анкетьор по проект „МРЕЖА” и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Списък на участниците в срещата в .pdf файл

 


На 11.11.2008 г. в кафе „Инсайт” се проведе среща с представителите на СГО от община Кърджали. На срещата присъстваха 18 представители на СГО, 1 представител на Областна администрация – Кърджали, 1 представител на Общинска администрация – Кърджали, екипът на проект „МРЕЖА”: Росица Георгиева – ръководител на проекта; Васко Райчинов – технически сътрудник; Галина Стефанова – експерт „Връзки с обществеността”.

Списък на участниците в срещата в .pdf файл

 

 


На 07.11.2008 г. в Черноочене се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 9 представители на СГО, Валентина Манолова – анкетьор по проект „МРЕЖА” и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Списък на участниците в срещата в .pdf файл

 

 

 

 


На 07.11.2008 г. в Джебел се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 7 представители на СГО, 1 представител на Общинска администрация – Джебел, Валентина Манолова – анкетьор по проект „МРЕЖА” и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Списък на участниците в срещата в .pdf файл

 

 

 

 


КИРКОВОНа 06.11.2008 г. в кафе „Елит” в с. Кирково, се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 15 представители на СГО, 3 представители на Общинска администрация – Кирково, Валентина Манолова – анкетьор по проект „МРЕЖА” и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Съобщение за медиите от срещата в .pdf файл

Списък на участниците в срещата в .pdf файл

 

 

 


На 5 ноември 2008 г., във вестник "Сега", бе публикувана обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект МРЕЖА. Подробности за процедурата можете да намерите в Обяви на проект МРЕЖА.


МОМЧИЛГРАДНа 04.11.2008 г. в залата на читалище „Нов живот” - Момчилград се проведе среща с представителите на СГО от общината. На срещата присъстваха 6 представители на СГО, 1 представител на Общинска администрация – Момчилград, Валентина Манолова – анкетьор по проект „МРЕЖА” и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Съобщение за медиите от срещата в .pdf файл

Списък на участниците в срещата в .pdf файл

 

 

 


Анкетно проучване. С провеждането на информационни срещи по проект МРЕЖА, стартира Анкетно проучване сред структурите на гражданското общество във всяка една от седемте общини в област Кърджали: Кърджали, Джебел, Ардино, Момчилград, Черноочене, Крумовград и Кирково. В анкетната карта са застъпени въпроси, свързани с капацитета на организациите, сферата на дейност, техни реализирани проекти и инициативи, нуждата от информация и обучения.

Това проучване ще послужи за създаване на база данни и информационен портал за структурите на гражданското общество в област Кърджали. Базата данни значително ще улесни процеса на създаване, разширяване и укрепване на партньорства между структурите на гражданското общество.

Приканваме всички организации от областта, които желаят да бъдат включени в базата данни, да попълнят анкетна карта (която можете да свалите отТУК) и да ни я изпратят по електронна поща на адрес: aid_kd@abv.bg
или по пощата на адрес:
"Сдружение инициатива за равитие - Кърджали решава"
бул. “България” 82, вх.В, ет.2, ап.18
6600, гр. Кърджали


АРДИНОНа 31 октомври 2008 г., в залата на Община Ардино се проведе информационна среща по проект МРЕЖА с представители на СГО от общината. На срещата присъстваха 9 представители на СГО, 3 представители на Общинска администрация – Ардино, Валентина Манолова – анкетьор по проект „МРЕЖА” и Росица Георгиева – ръководител на проекта.

Росица Георгиева представи целите на проекта, както и основните дейности, които ще бъдат реализирани за постигането им. Беше обърнато внимание на това, че една от основните задачи е изграждането на действително работещ механизъм за партньорство между СГО, регистрирани на територията на област Кърджали. Повишаване капацитета и рейтинга на СГО в област Кърджали е сред специфичните цели на проекта. Предвижда се да бъдат обучени 40 представители на тези структури; да се създаде уебпортал на СГО от областта, с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и форуми.

Ръководителят на проекта представи на присъстващите Анкетната карта, чрез попълването на която ще се извърши предвиденото по проекта анкетно проучване на СГО от областта. Направеното проучване ще даде възможност да се направи анализ на състоянието на неправителствения сектор. Събраната база данни и представянето й на уебпортала на СГО ще създаде условия за изграждане на партньорства и използване на ресурсите на организациите.

Представителите на СГО от община Ардино подкрепиха проекта и изказаха мнение, че е особено важно да се даде актуална информация за неправителствения сектор, да се създават условия за повишаване на капацитета на организациите и възможности за изграждане на партьорства. Бяха споделени добри практики при реализирането на различни проекти и инициативи. Присъстващите споделиха и проблемите, с които се сблъскват в своята работа.

Съобщение за медиите от срещата в .pdf файл

Списък на участниците в срещата в .pdf файл


Информационни срещи. „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” организира информационни срещи в общините Кърджали, Джебел, Ардино, Момчилград, Черноочене, Крумовград и Кирково, на които ще бъде представен проект МРЕЖА, неговите цели и задачи, и ще стартира анкетно проучване сред представителите на структурите на гражданското общество. Срещите ще се проведат в общинските центрове, по следния график:

На 14 ноември 2008 г., от 13:00, в гр. Крумовград, в офиса на МИГ - до сградата на Общината

На 11 ноември 2008 г., от 17:30, в гр. Кърджали, в заведение "Инсайд"- на втория етаж.

На 7 ноември 2008 г., от 13:30, в с. Черноочене, в залата на Читалището.

На 7 ноември 2008 г., от 10:30, в гр. Джебел, в залата на Читалището.

На 6 ноември 2008 г., от 14:00, в с. Кирково, в кафе "Елит".

На 4 ноември 2008 г., от 13:30, в гр. Момчилград, в залата на Читалището.

На 31 октомври 2008 г., от 13:30, в гр. Ардино, в залата на Общината.


МРЕЖАНа 25 септември 2008 година се проведе пресконференция за представяне на проект „МРЕЖА – МОТИВАЦИЯ, РЕСУРСИ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЖЕЛАНИЕ, АЛТЕРНАТИВА”, който се изпълнява от нашата организация с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На пресконференцията присъства зам. областният управител Бойка Арабаджиева и представители на медиите в областния град.
Проектът е с продължителност 12 месеца и е на стойност 258 238 лева. "Категорично не става въпрос за „усвояване на едни пари”, както обикновено се казва, щом се заговори за проект, а за конкретни резултати, които ще бъдат постигнати, заяви Росица Георгиева - ръководител на проекта. Ние искаме да подадем ръка както на колегите ни от неправителствения сектор, така и на местните и държавни власти в областта, за да изградим действително работещ механизъм за партньорство, допълни тя."Още за проекта


Николай ВасилевПрез юли 2008 година наш проект бе одобрен за финансиране по Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК) по процедура “Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”
Проектът е със заглавие "МРЕЖА – Мотивация, Ресурси, Ефективност, Желание и Алтернатива" и ще се изпълнява в рамките на област Кърджали с времетраене една година.
По проекта се предвижда създаване на база данни на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали; изграждане на уеб портал на СГО с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и форуми; съвместни обучения с представители на СГО, Община Кърджали и държавната власт за реализиране и мониторинг на местни политики в социалната сфера; изработване на средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали;


През юни 2008 година спечелихме още една техническа помощ по проект BG 2005/017-454.04.01.02-01 „Техническа помощ за подготовка на бъдещи проекти за Програмата за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция в периода 2007-2013" на Министерството на регионалното развитие и благоустройство на стойност 25 000 евро за подготовка на наш идеен проект “Инвестиции в човешки капитал – предпоставка за развитие”. Очакваните резултати от тази техническата помощ са: Анализ на нуждата от квалификация на работниците в малките и средни предприятия от трансграничния регион; Данни за налични учебни програми, задоволяващи нуждите им; Проучване за приложимост: разходи – ползи.


Ангел КоджамановПрез месец ноември 2007 година нашето сдружение заедно с Областния управител на област Кърджали Ангел Коджаманов и партньорите: Движение “Ръка за помощ”, Детски и младежки парламент – Кърджали, Народно читалище “Обединение” – Кърджали, ДДКТ “Димитър Димов”, Обединен детски комплекс”, Регионален инспекторат на МОН, Областна дирекция “Социално подпомагане”, телевизия “Кейбъл тел”, “Дарик радио”, Общинско радио “Кърджали”, Дом на културата и училищата и детските градини на територията на областта се събрахме и решихме инициативата “Да направим чудо с коледна картичка” да се превърне в традиция, защото няма нищо по-хубаво от това, да дадеш шанс на хората да бъдат добри и да помогнат на тези, които са в беда.
Двойно повече деца се включиха тази година в кампанията. Над 3000 картички изработиха възпитаниците на 81 училища и детски градини от всичките седем общини на област Кърджали. По време на инициативата се проведе благотворителен Коледен концерт в сградата на ДДКТ „Димитър Димов”с участието на деца от училищата и детските градини в град Кърджали и Момчилград и базар на стоки, изработени от децата от 10 училища в град Кърджали. Средствата от закупените покани за концерта и от благотворителния базар бяха добавени към събраните от картичките. по-подробно


През 2007 година спечелихме техническа помощ по Програма за европейско териториално сътрудничество (INTRREG IV A) България – Гърция за програмен период 2007-2013, бюджетна линия - BG2005/017-454.04.01 - „Подпомагане подготовката за бъдещите програми за трансгранично сътрудничество България – Гърция, 2007 – 2013 г. на стойност 35 000 евро за подготовка на наш идеен проект “Трансгранична икономическа информационна система – предпоставка за успешни бизнес партньорства”. Очакваните резултати от тази техническата помощ са: Методология за проучване на приложимостта на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) при анализа на работата на микро, малките и средни предприятия в траснграничния регион Кърджали-Кавала и Анализ за ефективността на ИКТ при икономическите анализи на микро, малки и средни предприятия. Период на изпълнение: ноември 2007 г. – октомври 2008 г.


На трети февруари 2007 година в гр. Кърджали се проведе общо събрание на "Сдружение Инициатива за развитие - Кърджали решава”. Поканата за свикване на общо събрание бе публикувана в Държавен вестник, брой 100 от 12.12.2006 г.


Календар19 фотографии и 15 рисунки дело на възпитаниците на Клуба по фотография и Школата по изобразително изкуство към Обединен детски комплекс Кърджали са включени в излезлия от печат календар за 2007 година.
Идеята - най-добрите произведения на младите хора от ОДК посещаващи двете клубни форми да бъдат обединени в годишно издание - е на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис. След вътрешен конкурс през декември 2006 година са избрани конкретни фотографии и рисунки. Включени са снимки на 17 участници в Клуба по фотография, създаден по проекта “Професионално обучение по фотография: летен семинар в Обединен детски комплекс Кърджали” на нашето сдружение. още за проекта
Галина Янчева и Джанер Емин са представени с по две свои снимки. А рисунките в изданието са дело на деца на възраст от 7 до 15 години. Някои от тях също са представени с по две и повече произведения.
Календарът се отличава с пъстрота на цветовете, а чрез него са представени и творческите търсения на младите хора на Кърджали и техния поглед към родния им град. Появата на годишния календар стана възможна с финансовата подкрепа на Община Кърджали.


От деца за децаВ края на 2006 година участвахме в благотворителна инициатива, съвместно с Областния управител на област Кърджали инж. Ангел Коджаманов, под надслов “Да направим чудо с коледна картичка”.
Над 2500 картички изработиха деца от 91 детски градини, училищата, школи по изкуства в ОДК-тата от цялата област.
Децата от “Ръка за помощ” разпределиха картичките в пликове и ги занесоха до купувачите. 34 фирми и организации се включиха в благотворителната кампания. Лични дарения направиха граждани от областта. Бяха събрани средства в размер на 6 000 лева за подпомагане лечението на две деца от град Кърджали...по-подробно


Ние учимПрез 2006 година успешно осъществихме два проекта по програма “Междуетническа инициатива”, финансирани от Американската агенция за международно развитие чрез “Фондация Партньори-България” и съфинансирани от Община Кърджали. Целта на първия проект “Училището е моят шанс в живота” бе да се мотивират 50 ученика, невладеещи български език и в риск да отпаднат от училище ОУ “П. К. Яворов” – гр. Кърджали, редовно да посещават училище. Вторият проект - “Да успеем заедно” бе с цел насочена към превантивни мерки за намаляване на броя на децата с противообществени прояви. В целевата група бяха включени 22 деца от гр. Кърджали, извършили противообществени прояви и регистрирани в Детска педагогическа стая...още


Брет БейкърПрез лятото на 2005 година и лятото на 2006 година осъществихме проект “Професионално обучение по фотография: летен семинар в Обединен детски комплекс Кърджали”, финансиран от СПА проекти на Корпуса на мира и съфинансиран от Община Кърджали. Проектът беше разработен с активното участие на Брет Бейкър, представител на Корпуса на мира в гр. Кърджали, а негов координатор бе Антония Грозева. Целева група - 36 ученика от основни и средни училища в град Кърджали, представители на различни етноси... още

 

"Законите никога нямаше да бъдат подобрявани, ако нямаше много хора, чието морално чувство да стои над съществуващите закони."

Джон Стюарт Мил